Friday, March 27, 2009

ÇAĞIRIŞ

Salam əziz dildaşlarım,
Mən bu blogda Azərbaycan dilinin ləhcə və şivələrini tədqiq etmək üçün materiallar toplamaq arzusundayam. Elə buna görə , siz dildaşlarımdan yardım tələb edirəm. İnşaallah sizin yardımızla ərdəmli və faydalı bilgilər toplaya bilək.

No comments:

Post a Comment